Lockdown en de NKK

Met pijn in ons hart delen wij u mee dat naar aanleiding van de persconferentie door het kabinet op 18 december j.l., we genoodzaakt zijn het gebouw van de NoorderKunstKring tot en met 14 januari 2022 te sluiten.

Dat wil zeggen dat er geen activiteiten mogen plaatsvinden.
Eenieder die zijn spulletjes wil ophalen, om eventueel thuis te werken, dit kan doen. (heb je geen sleutel benader dan iemand van je groepje)
Maar dan wel gebouw in, spullen pakken en er weer uit.

Mochten er tussendoor nog aanpassingen gedaan worden door het kabinet dan gaat u dat direct van ons horen.
En dat heeft alles te maken met de nieuwe corona variant Omikron.

Dan nog het volgende.
Voor de volledigheid vermelden we dat in de statuten en het huishoudelijk reglement is vermeld dat het lidmaatschap elk jaar stilzwijgend verlengd wordt.
Opzegging kan slechts geschieden tegen het einde van het kalenderjaar.
Wanneer het lidmaatschap in de loop van het kalenderjaar eindigt, blijft de jaarlijkse bijdrage verschuldigd.

Wij hopen als bestuur, dat u de feestdagen op een gezellige manier doorkomt en dat u in het nieuwe jaar weer gezond en wel weer aan al onze activiteiten kunt deelnemen zo gauw dat weer is toegestaan.

Met vriendelijke groet,
Albert Winkel
secretaris NoorderKunstKring

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.