vrijdag

Vrijdagavond 19.30 – 22.00 uur

Experimentele technieken

Iedere vrijdagavond komt deze groep om 19.30u bij elkaar. Er wordt dan collectief afgesproken welke techniek dan wel stijl wordt gebruikt en gaan daar mee experimenteren. Wanneer de werken klaar zijn worden ze collectief door dezelfde leden van de groep bekeken en besproken. Wanneer de feedback is gegeven over het individueel werk neemt ieder lid zijn of haar werk mee naar huis om het verder uit te werken. De vrijdag daarop wordt het resultaat getoond en worden de ervaringen van het experimenteel werk uitgewisseld.