Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter Daan Meijer
Secretaris Bart van der Willik nkkdenhelder@gmail.com
Penningmeester Karin Cruijff-Molenaar NL 47 INGB 0000 2934 72
tnv Noorderkunstkring
Leden Lies Verberne (PR, workshops en cursussen), Jetske Overzee (2e secretaris) en Nanneke Adriaanse (kantinebeheer)
De contributie is €120 per jaar. (per 1-1-2016)
Zijn er vragen of opmerkingen, dan kunt U altijd bellen.
Wees dus welkom voor meer informatie.
Secretariaat:
Bart van der Willik  nkkdenhelder@gmail.com 0612211898

postadres:
secretariaat NoorderKunstKring
p.a. K.J.B. van der Willik
Sijmon Blaauwboerstraat 26
1785 EK Den Helder