Bestuur

Het bestuur bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter Daan Meijer
Secretaris (waarnemend) Karin Cruijff-Molenaar nkkdenhelder@gmail.com
Penningmeester Karin Cruijff-Molenaar NL 47 INGB 0000 2934 72
tnv Noorderkunstkring
Leden Lies Verberne (PR, workshops en cursussen), Jetske Overzee (2e secretaris) en Nanneke Adriaanse (kantinebeheer)
De contributie is €120 per jaar. (per 1-1-2016)
Zijn er vragen of opmerkingen, dan kunt U altijd bellen.
Wees dus welkom voor meer informatie.
Secretariaat (waarnemend):
Karin Cruijff-Molenaar nkkdenhelder@gmail.com

postadres:
secretariaat NoorderKunstKring
p.a. Jan Verfailleweg 176
1783 BH  Den Helder